ÖNDERİMİZ
BÜTÜNLEŞTİK...

YEREL-İŞ SENDİKASI OLAGANÜSTÜ GENEL KURULUNDA OY BİRLİĞİYLE TÜM YEREL-SEN'E KATILIM KARARI ALINDI.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik bir dizi etkinlik yapılacak, etkinlik çalışmaları şöyle: EYLEM TAKVİMİ 1) Türkiye genelinde 3 Mart 2015 tarihinde Eğitim-İş Sendikası tarafından hazırlanan okullarda “Dersimiz Laiklik” konusu ilk ders zili olacak. -Aynı gün içinde örgütlü olduğumuz okullarda öğretmenler ve işyerlerinde çalışanlar yakalarına “Laiklik Özgürlüktür” sloganın bulunduğu kokartlar takacak. -Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ve Yenimahalle Belediyesi ortak etkinliği kapsamında “Üç Devrim Yasası”nın kabulünün 91. Yıldönümü olan “Kadının İnsan Hakları ve Devrim Yasaları” etkinliği 3 Mart 2015 tarihinde saat 14.00’te gerçekleşecek ve bu etkinliğe Birleşik Kamu-İş Konfederasyonundan üst düzey katılım sağlanacak. 2) Türkiye’nin tüm illerinde 4-5-6 Mart 2015 tarihlerinde basın açıklaması yapılacak. 3) Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak 7 Mart 2015 (Cumartesi) tarihinde saat 12.30’da “Laiklik ve Kadın” temalı panel düzenlenecek. 4) Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar 8 Mart 2015 tarihinde “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında bir dizi etkinlik ve basın açıklaması yapacak.

devamı

Neden,Tüm Yerel-Sen? Tüm Yerel-Sen, tam bağımsızlıktan yana Anti-emperyalist bir emek örgütüdür. Tüm Yerel-Sen, emeğin en yüce değer olduğunu kabul eder. Üyelerine yönelik baskıya ve sömürüye karşı mücadele eder. Üyelerinin daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar; Bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda savunur. Tüm Yerel-Sen, ırkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır. "ırk, etnik köken, dil, kültür, din, cinsiyet, bölgecilik ve diğer nedenlerle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanların eşitliğine inanmaktadır. Tüm Yerel-Sen, dayanışmanın, hoşgörünün, insan hakları ve demokrasiye saygının geliştirilip güçlendirilmesi için mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alır. Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme modelini amaçlar. Tüm Yerel-Sen, çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumunun sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli sendikal hakların tanınmasını için mücadele etmektedir. Tüm Yerel-Sen, kadın üyelerinin kadın olmaktan kaynaklı iş yaşamında veya toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, Yerel Yönetim çalışanlarının sorunlarını çözmek için mücadele eder.Bu sorunların çözümü noktasında fiili meşru mücadelesini her platformda yapar ve çözüm için mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, Kanunları hiçe sayarak işyerlerinde baskı ve mobbing uygulayan yöneticilere karşı, fiili-meşru hukuksal mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, örgütlü olduğu bütün yerel yönetimlerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fiili-meşru ve hukuksal temelde mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli çalışanlar, taşeron firmalarda çalışanlar ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve özgürlüklerini savunur, farklı statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, işsizlik ve yoksullukla mücadelenin başarıya ulaşması için, ulusal gelirin adil dağıtılması için, ücretlerin insan onuruna ve yaşamasına uygun hale gelmesi için mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzeni, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir ve bunun için mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, çalışanları Siyasi İktidara-İşverene satmaz. Çalışanı korur, hakkını savunur, fiili-meşru mücadele eder. Tüm Yerel-Sen, Bir bölgenin, Bir ırkın, bir Siyasi partinin temsilcisi yada sözcüsü, oyuncağı değildir. Tüm Yerel-Sen, Irkı, Dini, Mezhebi, Dili, Bölgesi, Rengi, Cinsi ne olursa olsun, kimseyi ayırmaz, ötekileştirmez. Sorunlara sınıf bilinciyle yaklaşır, hepimizi BİZ görür, o yüzden HEPİMİZİN SENDİKASI'dır. Tüm Yerel-Sen, Yerel Yönetim Çalışanlarının dertlerinin çözüm ortağı ve haklarının savunucusudur. Tüm Yerel-Sen, Yerel Yönetim çalışanlarının umududur. Ülkemizin,Emeğimizin ve sınıf mücadelemizin geleceği için, Yerel Yönetim çalışanlarının buluşma adresi, Tüm Yerel-Sen’dir.

devamı

TümYerel-Sen İzmir Şubeleri öncülüğünde Birleşik Kamu İş'e bağlı sendikalarla Basmane Meydanı'nda toplanarak atılan sloganlar ve gerçekleştirilen basın açıklamasıyla "İç Güvenlik Yasası"nı protesto ettik. Basında Yer alan Haberler: Egenin Sesi /SIKI YÖNETİM YASASINA HAYIR…. 27/02/2015 AKP hükümetinin kendi totaliter ve faşizan rejimine yönelik hazırladığı “İç Güvenlik Yasa Tasarısı’ görüşmelerinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam etmesine karşı; tasarının neler içerdiğini kamuoyuna anlatılması ve geri çekilmesine yönelik Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar Basmane Meydanında toplanarak basın açıklaması yapıp AKP İlçe binasına siyah çelenk bıraktı. Birleşik Kamu İş Sendikası, AKP Konak ilçe binası önünde iç güvenlik yasası adı altında çıkarılmak istenen faşist yasalara karşı açıklama yaptı; bina girişine karanlık günlerin habercisi olacak yasaya tepki olarak Kahrolsun faşizm! Yazılı siyah çelenk bıraktı. Kamu oyunda sıkıyönetim yasası olarakda bilinen “ İç güvenlik yasa tasarısı ile ilgili Birleşik Kamu İş konfedersayonuna bağlı sendikalar Basmane meydanındaki AKP ilçe binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptılar.Basın açıklamasında Konfederasyon sözcüsü ve İzmir il temsilcisi Prof.Dr. Ömer Lütfi Değirmenci Hukukun genel ilkelerine,anayasa ve evrensel hukuk değerlerine açıkca aykırı bu düzenleme ile birlikte “Her türlü toplantı ,gösteri ve yürüyüş yasadışı terör eylemi ve bu eyleme katılan herkes yasadışı örgüt üyesi sayılacaktır.Mülki idare amirleri ile polise tanınan silah kullanma da dahil olağanüstü yetkilerle yaşam hakkı tehdit altına girecektir “ dedi. Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri AKP Konak İlçe binasına siyah çelenk bırakarak dağıldılar. Haberin Linki:http://egeninsesi.com/185334-siki_yonetim_yasasina_hayir Egedesonsöz/Sendikadan AK Parti Konak binasına siyah çelenk 27 Şubat 2015 Cuma İzmir’de Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu İş) İzmir İl Temsilciliği üyeleri, TBMM'de görüşülmekte olan 'İç Güvenlik Paketi'ni basın açıklamasıyla protesto etti. Ardından AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önüne 'Kahrolsun faşizm' yazılı siyah çelenk bırakıldı. Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilciliği üyesi yaklaşık 60 kişi, İç Güvenlik Paketi'ne tepki göstermek için Basmane Meydanı'nda toplandı. Burada basın açıklaması yapan Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci, AK Parti iktidarının parlemontadaki çoğunluğuna dayanarak, sıkıyönetim dönemlerini aratmayacak ve ülkeyi polis devletine dönüştürecek bu tasarıyı inatla yasalaştırmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Değirmenci şöyle dedi: "Hukukun genel ilkelerine, anayasaya ve evrensel hukuk değerlerine açıkça aykırı olan bu düzenleme ile birlikte, bireyler yargı güvencesinden yoksun ve korumasız hale gelecek. Demokratik hak ve özgürlükler, iktidarın, mülki idare amirinin ve polisin insafına bırakılacaktır. Her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü yaşadışı terör eylemi ve bu eyleme katılan herkes yasadışı örgüt üyesi sayılabilecek, mülki idare amirleri ile polise tanınan silah kullanma da dahil olağanüstü yetkilerle yaşam hakkı tehdit altına girecektir." 'POLİS VESAYETİ' Bu tasarının yasalaşmasını istemediklerini dile getiren Prof. Dr. Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir zamanlar asker vesayetini dillerinden düşürmeyen ve 'askeri vesayetten kurtarıyoruz' diyenlerin, bugün ülkemizi polis vesayetine sokacak bir yasa tasarısını inatla ve her şeye rağmen yasalaştırma gayreti ve çabalarını samimiyetsizlik olarak değeriyoruz. Biz, devletin kurum ve yöneticilerinin, hükümetin kurum ve yöneticileri haline dönüştürülmesine hizmet edip, ülkemizi adeta polis veseyati altına sokacak bu düzenlemeye karşı, demokratik platfomlarda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." POLİS BARİYERLE KAPATTI Topluluk, basın açıklamasının ardından AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak önlem alan polis, binanın giriş kapısının bulunduğu sokağı bariyerlerle kapattı. Polis sadece üç kişinin geçmesine izin verdi. Bu üç kişi de partinin bulunduğu binanın kapısına, üzerinde 'Kahrolsun faşizm' yazılı siyah çelenk bıraktı. Eyleme katılanlar daha sonra dağıldı. Haberin Linki:http://www.egedesonsoz.com/haber/Sendikadan-AK-Parti-Konak-binasina-siyah-celenk-/892362 Haberekspres/Konak'ta AKP önünde eylem 27 Şubat 2015 İzmir'de Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu İş) İzmir İl Temsilciliği üyeleri, TBMM'de görüşülmekte olan 'İç Güvenlik Paketi'ni basın açıklamasıyla protesto etti Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilciliği üyesi yaklaşık 60 kişi, İç Güvenlik Paketi'ne tepki göstermek için Basmane Meydanı'nda toplandı. Burada basın açıklaması yapan Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci, AKP iktidarının parlemontadaki çoğunluğuna dayanarak, sıkıyönetim dönemlerini aratmayacak ve ülkeyi polis devletine dönüştürecek bu tasarıyı inatla yasalaştırmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Değirmenci şöyle dedi: "Hukukun genel ilkelerine, anayasaya ve evrensel hukuk değerlerine açıkça aykırı olan bu düzenleme ile birlikte, bireyler yargı güvencesinden yoksun ve korumasız hale gelecek. Demokratik hak ve özgürlükler, iktidarın, mülki idare amirinin ve polisin insafına bırakılacaktır. Her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü yaşadışı terör eylemi ve bu eyleme katılan herkes yasadışı örgüt üyesi sayılabilecek, mülki idare amirleri ile polise tanınan silah kullanma da dahil olağanüstü yetkilerle yaşam hakkı tehdit altına girecektir." 'POLİS VESAYETİ' Bu tasarının yasalaşmasını istemediklerini dile getiren Prof. Dr. Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir zamanlar asker vesayetini dillerinden düşürmeyen ve 'askeri vesayetten kurtarıyoruz' diyenlerin, bugün ülkemizi polis vesayetine sokacak bir yasa tasarısını inatla ve her şeye rağmen yasalaştırma gayreti ve çabalarını samimiyetsizlik olarak değeriyoruz. Biz, devletin kurum ve yöneticilerinin, hükümetin kurum ve yöneticileri haline dönüştürülmesine hizmet edip, ülkemizi adeta polis veseyati altına sokacak bu düzenlemeye karşı, demokratik platfomlarda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." POLİS BARİYERLE KAPATTI Topluluk, basın açıklamasının ardından AKP Konak İlçe Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak önlem alan polis, binanın giriş kapısının bulunduğu sokağı bariyerlerle kapattı. Polis sadece üç kişinin geçmesine izin verdi. Bu üç kişi de partinin bulunduğu binanın kapısına, üzerinde 'Kahrolsun faşizm' yazılı siyah çelenk bıraktı. Eyleme katılanlar daha sonra dağıldı. Haberin Linki:http://www.haberekspres.com.tr/izmir/konakta-akp-onunde-eylem-h74062.html

devamı

AKP hükümetinin kendi totaliter ve faşizan rejimine yönelik hazırladığı “İç Güvenlik Yasa Tasarısı’ görüşmelerinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam etmesine karşı tasarının neler içerdiğini kamuoyuna anlatıyor ve geri çekilmesine yönelik yapacağımız eylemde tüm emekçileri birlikte mücadeleye çağrıyoruz. TARİH: 27 ŞUBAT CUMA BASMANE MEYDANI (FUAR KAPISI) Saat:12.30

devamı

Demokratik kitle örgütleri, “İç Güvenlik” kılıfı adı altında toplumsal muhalefetin sesini kısmayı amaçlayan yasaya karşı çıkıyor. Sıkıyönetim yasalarında yer alan baskı, şiddet, yıldırma ve sindirme hükümlerinin yer aldığı “İç Güvenlik Paketi’ne karşı Türkiye’nin İzmir kentinde güçlü bir duruş sergileniyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuza bağlı Birleşik Kumu-İş İzmir İl Temsilciliği ve Tüm Yerel-Sen İzmir Şubelerinin de bulunduğu sendikalar ve meslek örgütleri “İç Güvenlik Paketi”nin karşısında durarak ortak basın açıklamasıyla yasanın geri çekilmesini istiyorlar. “ÜLKE POLİS DEVLETİNE DÖNÜŞÜYOR” Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, iktidarın ülkeyi polis devletine dönüştürdüğüne dikkat çekerek; “Bir tarafta ezen iktidar, diğer kesimde ezilenler varız. Bu yasanın ezilenleri susturmayı hedeflediği çok açık. Ne yapıp edip birlikte mücadeleyle buna geçit vermeyeceğiz” dedi. Ortak basın açıklamasına; Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Barosu, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacılar Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , İzmir Tabip Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası, KESK İzmir Şubeler Platformu, Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği imza attılar.

devamı

ÖĞRETMENLERİN NÖBET ÜCRETLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuza bağlı Eğitim-İş tarafından nöbet görevinin ücretlendirilmesi talebiyle yaklaşık 2.5 yıldır sürdürdüğümüz “Nöbet Eylemi”miz CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter tarafından TBMM’ye taşındı. Serter, nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlere, görevin karşılığı olarak altı saatlik ders ücreti ödenmesi için kanun teklifi verdi. Serter’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ek bir madde ile düzenleme yapıyor. Bu maddeye göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda her kademede çalışan yönetici ve öğretmenlere haftada en fazla bir gün nöbet görevi verilmesini ve bu görevin karşılığı olarak altı saatlik ders ücreti ödenmesi öngörülüyor. Serter, tüm resmi kurumlarda nöbet görevine ücret ödenirken MEB’e bağlı okul ve kurumlarda bu ücretin ödenmemesinin kamu çalışanları arasında eşitsizlik yarattığını vurguladı ve teklif ile nöbet görevini yerine getirmesine rağmen ücretini alamayan yönetici öğretmenlerin ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılacağını belirtti. BİRLEŞİK KAMU İŞ SAYFASI İÇİN: http://www.birlesikkamuis.org.tr/haber-271-egitim-is-sendikamizin-nobet-eylemi-meyvesini-vermeye-basladi.html

devamı

Çağ Üniversitesi öğrencileri, öğretmenleri ve demokratik kitle örgütleri ve üyelerimiz geçtiğimiz hafta önce tecavüz edilip sonra yakılarak öldürülen Özgecan Aslan’ı vahşice öldürülmesine kitlesel tepki gösterdi. Aslan'ın okuduğu Çağ Üniversitesi'nde başlayan yürüyüş Yenice beldesinde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Burhanettin Bulut ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuz Genel Başkanı Hasan Kütük, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı İsa Kayadan, Eğitim-İş Adana Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Seniha Soylugan, Tüm Yerel Sen Çukurova Belediyesi Temsilcisi Serkan Gürbüz, Eğitim-İş Tarsus İlçe Temsilciliği Başkanı Kurtuluş Gezen, Özgecan’ın vahşice katledilmesine tepki gösterilen eyleme destek verdi. Demokratik kitle örgütleri ve binlerce vatandaş “Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır. Bu ayıba ortak olma. Özgecan ölümsüzdür. Bu son olsun” pankartı altında yürüdü. Vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler ellerinde Özgecan’ın fotoğraflarını taşıyarak kadın cinayetlerinin ve cinsel saldırılarının son bulması çağrısında bulundu. BİRLEŞİK KAMU-İŞ SAYFASI İÇİN:http://www.birlesikkamuis.org.tr/haber-272-gazeteci-nuh-koklu-olduruldu.html

devamı

CİNAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gazeteci Nuh Köklü uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gazeteci Nuh Köklü’nün de aralarında bulunduğu bir grup akşam saatlerinde Kadıköy’de kartopu oynarken, kartoplarından birinin vitrinine gelmesine sinirlenen bir esnafın saldırısına uğradı. Gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesi şöyle gelişti, Kadıköy'ün Yeldeğirmeni Semti'nde bulunan Dayanışma Evi'nden çıkıp kar topu oynarken, bu sırada, Köklü'nün attığı kar toplarından biri çevredeki bir esnafın dükkanına geldi, esnaf bu duruma sinirlenerek Köklü’ye saldırmaya başladı.Olay sırasında yere düşen bir arkadaşına yardım etmek isterken kalbinden yaralanan Nuh Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köklü'nün naaşının Ankara’ya gönderileceği öğrenildi. “NE OLUR BU BİR RÜYA OLSUN” Köklü'nün üyesi olduğu Yeldeğirmeni Dayanışması olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Akşam saatlerinde, Yeldeğirmeni Dayanışması'ndan 10-15 kişilik bir arkadaş grubu olarak kartopu oynamaya çıktık. Karakolhane Caddesi sokaklarında birbirimizle şakalaşırken bir anda dükkanının camına kar topu gelen esnaf, önce sopayla ardından ekmek bıçağıyla öldürme kastıyla üzerimize saldırarak, canımız Nuh Köklü arkadaşımızı bıçaklayarak bizden ayırdı. Canımız yanıyor, içimiz kanıyor! Bu bir nefret cinayetidir. Dayanışma olarak yas ilan ediyoruz. Nuh'un son sözü: "Ne olur bu bir rüya olsun..." BİRLEŞİK KAMU-İŞ SAYFASI İÇİN: http://www.birlesikkamuis.org.tr/haber-272-gazeteci-nuh-koklu-olduruldu.html

devamı